ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่า
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
“การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม”
Happy New Year 2012 ERTC

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมบริเวณ จ.อยุธยาและจังหวัดปทุมธานี วันที่ 17-20 พ.ย.54
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดเล้อม สส
โดยคุณจิตติมา ได้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มเติม บริเวณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่17-20 พ.ย.5