ปฏิทินกิจกรรม
May 2017 June 2017
สัปดาห์ที่ 18 1 2 3 4 5 6
สัปดาห์ที่ 19 7 8 9 10 11 12 13
สัปดาห์ที่ 20 14 15 16 17 18 19 20
สัปดาห์ที่ 21 21 22 23 24 25 26 27
สัปดาห์ที่ 22 28 29 30 31
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

อบรมการใช้งานระบบเครือข่ายและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พิมพ์ ส่งเมล

            ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยบนระบบคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบเครือข่ายและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 โดยมี นางสุวรรณา เตียร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ในครั้งนี้

เอกสารประกอบการอบรมสามารถดาว์โหลดได้ที่นี่

ภาพบรรยากาศการอบรม


 

 

 

 


< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................