ปฏิทินกิจกรรม
March 2017 April 2017
สัปดาห์ที่ 9 1 2 3 4
สัปดาห์ที่ 10 5 6 7 8 9 10 11
สัปดาห์ที่ 11 12 13 14 15 16 17 18
สัปดาห์ที่ 12 19 20 21 22 23 24 25
สัปดาห์ที่ 13 26 27 28 29 30 31
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2549

Nutrisystem
 
 

       ศูนย์เทคโนโลยีสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม และงานด้านเทคโนโลยีสะอาดแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ประสานงานวิชาการ และดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและในประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายฐานข้อมูลวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถาบัน พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและรองรับระบบงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-department) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบัน พัฒนาระบบเว๊บไซต์ของสถาบัน จัดทำระบบครุภัณฑ์ และระบบพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลวิชาการและห้องสมุด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดการดำเนินงาน "คลิก"

| โครงการที่กำลังดำเนินการ | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ข่าวสารกิจกรรม | บุคลากร |

 

 

หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตเซรามิก ระยะที่2
โครงการศึกษาลักษณะทางอุทก-นิเวศน์ ของแหล่งน้ำไหลในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขื่อนรัชชประภา
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
 

ค้นหาำในเว็บ

ern

 

 
..................................................................................................................................................................................................